LN-610 ESD dây kệ xe đẩy

Liên hệ
Mã SP: LN-610

ESD xe đẩy cho khay, phù hợp cho các cửa hàng và vận chuyển khay.

Kích thước có thể được tùy chỉnh theo kích thước khay.

Thông tin Sản phẩm

 

 
Sản phẩm trước : Không có sản phẩm trước 
Tiếp theo sản phẩm : LN-603C ESD PCB tấm xe đẩy
 
Sản phẩm liên quan
 
Sản phẩm khác